Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

GLEBA + Korn-Kali®= wysoki, stabilny i jakościowy plon buraków cukrowych!

Dlaczego Korn-Kali®?
Korn-Kali to idealne rozwiązanie nawozowe niezbędne w uprawie buraka cukrowego. Potas w formie chlorkowej (40% K2O) oraz magnez i siarka w formie kizerytu (6% MgO), (12,5% SO3) oraz sód (4% Na2O) kompleksowo odżywiają buraka cukrowego w okresie wegetacji. Składniki mineralne są dobrane w odpowiednich proporcjach (co zapobiega ich wzajemnemu uwstecznianiu), aby rośliny od początku rozwoju miały łatwy dostęp do K, Mg, S i Na. Wszystkie składniki pokarmowe zawarte w Korn-Kali są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, a tym samym natychmiast dostępne dla roślin. Dodatkowa zawartość kizerytu (naturalnego siarczanu magnezu) powoduje lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin. Dawkę nawozu zawsze należy rozpatrywać względem odczynu gleby, zasobności stanowiska oraz oczekiwanego plonu buraków.

Zapotrzebowanie buraków cukrowych
Na wytworzenie 1 tony korzeni wraz z odpowiednią ilością liści buraki cukrowe średnio pobierają: 4,5 kg N, 1,5 kg P2O5, 5,5 kg K2O, 1,1 kg MgO, 1,5 kg SO3 oraz 1,2 kg CaO i są w stanie wytworzyć przy takim pobraniu ok. 12,0 t cukru. Przy plonie 80 t/ha daje to 360 kg N, 120 kg P2O5, 440 kg K2O, 88 kg MgO, 120 kg SO3, 96 kg CaO. Zatem bez dobrego zaopatrzenia roślin w te składniki pokarmowe nie da się uzyskać wysokich plonów korzeni o dobrej jakości technologicznej.

Przedsiewne nawożenie potasem
Gleba przygotowana pod uprawę buraków powinna charakteryzować się co najmniej średnią, a najlepiej wysoką zasobnością w potas. Zalecane nawożenie przez firmę K+S to stosowanie potasu już jesienią w ilości ok. 80 –100% całkowitej dawki K. W przypadku braku jesiennego nawożenia system nawożenia potasem wiosną polega na przeprowadzeniu korekty zasobności w potas, którą trzeba bezwzględnie wykonać najlepiej 3 tygodnie przed siewem buraków. Realizując to zadanie, należy się liczyć z dużym nakładem nawożenia (duże dawki potasu). Jeżeli nie znamy poziomu zasobności gleby w potas, dobrym wskaźnikiem jest stałość stosunku N : K 2O w plonie podczas zbioru, który kształtuje się jak 1 : 1,75. Wyznacznikiem dawki potasu jest dawka zastosowanego azotu. Jeżeli planujemy zastosowanie 150 kg N/ha należy zastosować ok. 260 kg K 2O/ha, w tym 180 kg bardzo wcześnie (mieszając z glebą na głębokość 15 – 45 cm), a 80 kg K2O/ha tuż przed siewem.

Magnez, siarka – bilansowanie azotu!
Obecnie dla plantatora najważniejszym celem uprawy buraków cukrowych jest nie tyle plon korzeni, co jakość surowca dostarczonego do cukrowni. Zatem należy wypracować sposób zwiększenia efektywności plonotwórczej zastosowanego azotu poprzez analizę czynników  kontrolujących gospodarkę tym składnikiem w roślinie, do których należą: magnez (Mg) i siarka (S).

Magnez jaki i siarka uczestniczy w kontroli procesów odpowiedzialnych za pobieranie przez roślinę azotu z gleby (stymulacja wielkości systemu korzeniowego, mechanizmu pobierania azotanów) oraz za przetworzenie pobranego azotu w biomasę roślin. Generalnie notuje się bardzo wyraźny wpływ siarczanów magnezu, stosowanych doglebowo (ESTA Kieserit) lub dolistnie (EPSO Top, EPSO Microtop) na zawartość cukru w korzeniach. Bardzo ważną cechą nawozów zawierających jednocześnie magnez i siarkę (kizeryt) jest wysoki wzrost efektywności azotu w stanowiskach o małej zawartości tego składnika oraz specyficzne „łagodzenie” ujemnego wpływu azotu na cechy jakościowe buraków – bardzo istotne przy przenawożeniu plantacji azotem.

saletrosan 200x200