Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

KUKURYDZA - POTAS I MAGNEZ NA START!

kornkaliartPotas – gwarantuje wysoki plon
Składnikiem pobieranym w największych ilościach przez kukurydzę jest potas (K). Pierwiastek ten pełni w roślinie wiele ważnych funkcji, ale szczególnej uwagi wymagają dwie tj.: gospodarka azotem oraz gospodarka wodna. Rośliny dobrze odżywione potasem efektywnie gospodarują azotem, a w latach suchych wykazują większoną odporność na stres wodny. Odpowiednio wysoka zasobność gleb w K pozwala roślinie dobrze gospodarować wodą, co przekłada się na efektywny procesy kwitnienia i zawiązywania ziarniaków. Warto dodać, że optymalna skuteczność potasu osiągana jest jedynie w połączeniu z magnezem.


Korn-Kali® – idealny zestaw składników

Ze względu na to, że potas działa optymalnie w warunkach dobrego odżywienia magnezem, podstawowym źródłem potasu w uprawie kukurydzy powinien być nawóz Korn-Kali – 40 % K2O i 6 % MgO. Potas w formie chlorkowej (40 %) oraz magnez w formie kizerytu (6 % MgO), dodatkowo siarka (12,5 % SO3) oraz sód (4 % Na2O) kompleksowo odżywiają kukurydzę w okresie wegetacji. Potas w glebie tworzy stabilne połączenia z kompleksem sorpcyjnym, co w dużej mierze ogranicza możliwość wymycia składnika w głąb profilu glebowego. W przypadku stanowisk ubogich w potas na glebach średnich i ciężkich można zastosować Korn-Kali jesienią przed orką zimową (75 % dawki całkowitej). Na stanowiskach z glebami lekkimi należy stosować Korn-Kali wiosną przed siewem (ewentualnie 25 % dawki jesienią).
Zapotrzebowanie kukurydzy na 1 t ziarna (plus plon uboczny) to: 24 kg N, 10 kg P2O5, 25 kg K2O, 4 kg SO3, 7 kg MgO, 20 g B i 40 g Zn.

Magnez – jakość i strawność paszy

Niedobór magnezu powoduje zaburzenia w przebiegu kwitnienia i zapylania, co ogranicza zawiązywanie kolb oraz pogarsza ich zaziarnienie, może powodować też
wolniejszy wzrost, redukcję zawartości białka oraz wzrost podatności roślin na choroby.

ESTA®  Kieserit – nawożenie magnezem i siarką

ESTA Kieserit jest wysoko skoncentrowanym siarczanem magnezu, zawierającym magnez (25 % MgO) oraz siarkę
(50 % SO3). Magnez i siarka z kizerytu są w pełni rozpuszczalne i szybko dostępne dla roślin. Nawóz działa niezależnie od odczynu gleby. Zalecany sposoby nawożenie
ESTA Kieseritem:

• rzędowo (w podsiewie) w ilości 100 – 200 kg/ha w połączeniu z jednoczesnym nawożeniem N lub NP
• rzutowo w ilości 200 – 300 kg/ha przedsiewnie lub pogłównie.

tabela kieserit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mikroelementy – istotne składniki plonotwórcze

Uwzględniając fakt, że kukurydza intensywny okres pobierania składników pokarmowych rozpoczyna od fazy 6 – 8 liści, wskazane jest, aby najpóźniej do tego terminu
była prawidłowo odżywiona cynkiem, gdyż tylko wówczas będzie mogła efektywnie przetwarzać pobrane składniki w plon.
Drugim istotnym mikroskładnikiem w technologii nawożenia kukurydzy jest bor. Znaczenie tego składnika wynika nie tylko z niezbędności dla rośliny (zawiązywanie ziarniaków), lecz także z bardzo niskiej zasobności gleb w ten pierwiastek. Dawka boru stosowana w kukurydzy jest znacznie mniejsza niż typowych roślin borolubnych (buraki, rzepak) a zastosowana dolistnie powinna zawierać się w zakresie 0,1– 0,5 kg B/ha.

Kolejnym ważnym mikroskładnikiem dla kukurydzy jest mangan. Problem nawożenia tym pierwiastkiem pojawia się, gdy pH przekracza 6,0 oraz w systemie nawożenia bez obornika.

 

EPSO Microtop® – korekta nawożenia magnezem, siarką, borem i manganem

EPSO  Microtop to siedmiowodny siarczan magnezu (15 MgO + 31% SO3, 0,9 % B, 1% Mn), doskonały jako nawóz uzupełniający, szczególnie w przypadkach widocznego niedoboru magnezu, siarki, boru i manganu na roślinach. Nie zastępuje jednakże nawożenia doglebowego
tymi składnikami. Nawożenie dolistnie ma na celu wyłącznie korektę odżywiania magnezem oraz siarką. Należy pamiętać o nawożeniu podstawowym magnezem przy użyciu nawozu takiego jak ESTA Kieserit.

tabela zestaw

GLEBA + Korn-Kali®= wysoki, stabilny i jakościowy plon buraków cukrowych!

Źródło: K+S Polska sp. z o.o.

saletrosan 200x200