Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

POGODA A PARCH JABŁONI

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Ewa Żak

Bieżący sezon wegetacyjny zaczął się wcześnie, niemalże bez przeszkód. 

Miesiące kalendarzowo zimowe przebiegły bardzo łagodnie, z nielicznym okresem ujemnych temperatur i opadów śniegu. Zdecydowanie więcej było dni i nocy z opadami deszczu, co dodatnio wpłynęło na rozwój wegetacyjny roślin. Na wysoką wilgotność powietrza wpływały również liczne mżawki i mgły, otulające pola uprawne i rośliny dziko rosnące. Tygodnie pochmurne przedzielały liczne dni z dużym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami, nic więc dziwnego, że nie pojawiły się problemy dotyczące wzrostu i rozwoju roślin. Nawet duże różnice temperaturowe między dniem i nocą nie opóźniały nowych przyrostów tkanek, zarówno wegetatywnych, jak i generatywnych.
Wraz z niemalże bezproblemowym rozwojem roślin do głosu zaczęły dochodzić liczne choroby i szkodniki, których niskie temperatury nie miały okazji zniweczyć, więc z łatwością ich różnorakie stadia przezimowały.

Czytaj więcej...

LEPIEJ ODCHWASZCZAĆ JESIENIĄ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Krystyna Klimont

Lepiej odchwaszczać jesienią

Odchwaszczanie zbóż ozimych w jesiennym terminie daje lepszy efekt niż wiosną, bowiem chwasty są bardziej wrażliwe na herbicydy w niższej fazie rozwojowej.

Zboża odchwaszczone jesienią są mniej wrażliwe na przemarzanie, a wiele preparatów zastosowanych jesienią ma działanie przedłużone i działa jeszcze wiosną. Jesienny termin odchwaszczania ozimin jest lepszy również dlatego, że wczesne zniszczenie chwastów stwarza roślinie uprawnej lepsze warunki i wzrostu, i rozwoju. Zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie niż jare, gdyż w oziminach chwasty wschodzą zarówno jesienią, jak i wiosną. Większość chwastów ozimych wschodzi w temperaturze niskiej, nieprzekraczającej 2-4oC. Za terminem jesiennym przemawia również to, że chwasty, które wzeszły jesienią i przezimowały, są wiosną znacznie bardziej odporne na herbicydy niż chwasty znajdujące się w takich samych fazach rozwojowych, których wschody nastąpiły wiosną.

Czytaj więcej...

CHOROBY BAKTERYJNE KAPUSTY GŁOWIASTEJ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Anna Kieler

Produkcja kapusty głowiastej jest bardzo popularna w Polsce od wielu lat. Chociaż jej areał zmniejsza się na rzecz kapusty pekińskiej, to niestety problemów z ochroną przed chorobami nie jest mniej.

Choroby bakteryjne stanowią w ostatnich latach poważne zagrożenie w uprawach kapusty głowiastej. Do najgroźniejszych należą czarna zgnilizna kapustnych, sprawcą której są bakterie z rodzaju Xanthomonas oraz bakteryjne gnicie główek kapusty wywołane przez bakterie z rodzajów Pseudomonas i Erwinia.

Czarna zgnilizna kapustnych (Xanthomonas campestris pv. Campestris)

Czytaj więcej...

PRZYJAZNY SYSTEM GOSPODAROWANIA

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Anna Szustak

Rolnictwo ekologiczne ma bogatą tradycję. Już w okresie międzywojennym starano się opracować zasady produkcji rolnej w harmonii z cyklami przyrody. Zasady te rozwijały się na przestrzeni lat, by w 80. ubiegłego wieku ujednolicić pewne normy.

W tym czasie powstaje Ekoland, organizacja zrzeszająca producentów prowadzących działalność rolniczą w oparciu o metody ekologiczne.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200