Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

CZYNNIKI PROCESÓW GNILNYCH OWOCÓW WIŚNI I CZEREŚNI

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Ewa Żak

Powierzchnia upraw sadowniczych w naszym regionie ciągle rośnie. Wskazują na to chociażby analizy podłoża pod te uprawy, wykonywane w naszym laboratorium chemiczno-rolniczym przy ŚODR O/Sandomierz. Wśród wielu gatunków tego rodzaju upraw pokaźne miejsce zajmuje uprawa wiśni, pomimo że z roku na rok narastają problemy ze sprzedażą owoców po opłacalnej cenie.

Innym czynnikiem ograniczającym produkcję wiśni i czereśni, oprócz problemów z ich sprzedażą, jest szereg czynników biotycznych wywołujących procesy gnilne owoców. Wśród nich pokaźne miejsce zajmują brunatna zgnilizna, gorzka zgnilizna i rak bakteryjny.

Czytaj więcej...

NAJGROŹNIEJSZY SZKODNIK WINOROŚLI

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Ewa Żak

Historia pojawienia się, rozwoju i rozprzestrzeniania się pluskwiaka filoksery winiec na plantacjach winorośli na całej niemalże kuli ziemskiej jest długotrwała i niezwykle dramatyczna. Ta wyjątkowo niszczycielska mszyca do Europy trafiła wraz z sadzonkami winorośli z Ameryki Północnej i od roku 1868 trwa z różnym powodzeniem walka naukowców, następnie całych instytutów oraz winiarzy o uratowanie przemysłu winiarskiego.

Czytaj więcej...

SOJA W EKOLOGICZNEJ UPRAWIE

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Marian Szałda

SOJA w ekologicznej uprawie

Nowe odmiany, ocieplenie klimatu, wzrost cen soi oraz coraz krótsza lista roślin, na które jest w miarę stabilny zbyt, spowodowały wzrost zainteresowania uprawą soi w Polsce.

Uprawa soi jest już wystarczająco opłacalna przy plonie 2-2,5 t/ha.
Możliwość opłacalnej uprawy soi w Polsce jest szczególnie ważna dla rolników ekologicznych, gdyż w większość soi uprawianej na świecie zajmują odmiany transgeniczne (GMO), zakazane w rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym.
Wprowadzenie jej do uprawy dla wielu gospodarstw może się stać głównym „łamaczem” przeważającego obecnie płodozmianu zbożowego i warzywnego.
Soja jest doskonałym przedplonem dla roślin następczych, tj.: zbóż i warzyw, pozostawiając resztki pożniwne zasobne w składniki pokarmowe.
Silnie rozbudowany system korzeniowy poprawia fizyko-chemiczną strukturę gleby. Soja wykazuje działania fitosanitarne i fitomelioracyjne, wpływa na ograniczenie chorób i szkodników w uprawach roślin warzywnych i zbożowych.

Czytaj więcej...

WCZEŚNIE ODCHWAŚCIĆ KUKURYDZĘ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Grzegorz Klusek

Wcześnie odchwaścić kukurydzę

Kukurydza, jako roślina ciepłolubna, w okresie wiosennych chłodów rośnie wolno i jest mało konkurencyjna w stosunku do chwastów.

Chwasty są lepiej niż kukurydza przystosowane do zmiennych warunków pogodowych, zyskują wówczas przewagę i rosną szybciej. Sprzyjają temu ponadto szerokie międzyrzędzia. Szkodliwość tego zjawiska polega głównie na pobieraniu składników pokarmowych z gleby, co zmniejsza ich ilość dla kukurydzy. Zachwaszczenie w początkowym rozwoju kukurydzy znacząco wpływa na plon. Odchwaszczenie ma na celu zachowanie jej potencjału plonotwórczego. Można to osiągnąć między innymi poprzez utrzymanie liczby chwastów na możliwie jak najniższym poziomie. Dlatego też decyzję o odchwaszczaniu przedwschodowym czy powschodowym musimy podejmować szybko, biorąc pod uwagę dynamikę zmieniających się warunków glebowo-klimatycznych.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200