Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

WYBRANE ODMIANY MALIN POLECANE DO PRODUKCJI TOWAROWEJ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Kamila Krupa

Malina to jeden z chętniej sadzonych gatunków roślin sadowniczych, zarówno w ogrodach przydomowych, jak i na plantacjach towarowych. Polska jest jednym z wiodących producentów tych owoców na świecie. Osiągnięcie tak wysokiej pozycji możliwe było dzięki wprowadzeniu do uprawy szeregu odmian przystosowanych do naszych warunków klimatycznych.

Wśród odmian malin wyróżniamy dwie podstawowe grupy: letnie – owocujące jednorazowo na pędach dwuletnich, i jesienne – powtarzające owocowanie. Odmiany malin owocujących jednorazowo to między innymi Laszka, Sokolica, Tulameen czy Glen Ample. Powtarzające owocowanie to na przykład Polana, Polka, Polesie, Benefis czy Koral.

Czytaj więcej...

CZYTANIE Z ROŚLIN

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Krystyna Chrabąszcz

Jeśli chcemy wiedzieć coś o glebie, spójrzmy na występujące na niej rośliny, w tym także na chwasty. Są doskonałymi wskaźnikami.


Gleba jest integralną częścią ekosystemów. Może mieć od kilku centymetrów do kilku metrów grubości, a jej górna warstwa jest najcenniejsza. Stanowi środowisko rozwoju systemu korzeniowego roślin. Z rolniczego punktu widzenia, na naszych polach i łąkach najcenniejsze są rośliny uprawne. Obecność różnych innych roślin naturalnych na polu traktowanych jako chwasty, to znak, że istnieją tam warunki do ich rozwoju. Na szczególną uwagę zasługują te rośliny, które mają ściśle określone wymagania i występują w konkretnych warunkach. Rośliny te są nazywane wskaźnikowymi. Pojawiają się one masowo lub w niewielkich ilościach. Na podstawie ich rozwoju możemy ocenić i scharakteryzować dane siedlisko.

Czytaj więcej...

WRACAJĄ FITOPLAZMY

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Ewa Żak

Wśród licznych znanych patogenów atakujących i uszkadzających rośliny są bakterie i grzyby oraz mniej rozpowszechnione wirusy. Jedną z najmniej poznanych, bo rzadziej występujących w sadownictwie grup chorób, są fitoplazmy wywoływane przez organizmy zaliczane dawniej do wirusopodobnych, obecnie zaś do świata bakterii.

Nowoczesne metody badawcze, przy użyciu specjalistycznej aparatury wykazały, że na przestrzeni ostatnich lat problem fitoplazm narasta.
Podczas pracy doradczej potwierdziłam istnienie proliferacji jabłoni oraz spłaszczenie konarów jabłoni.

Czytaj więcej...

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH Prezentacja działań PROW na lata 2014-2020

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Piotr Lisowski

PROW na lata 2014-2020 przewiduje realizację działań przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej. Prezentowane poniżej działania przyczynią się do wspierania rozwoju gospodarczego lokalnych obszarów wiejskich poprzez pozyskanie pozarolniczych źródeł dochodu.


Podejmowane przez mieszkańców obszarów wiejskich przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane zarówno w ramach odrębnych działań PROW, jak również poprzez lokalnie strategie rozwoju w ramach inicjatywy LEADER.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200