Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

PRÓCHNICA A ŻYZNOŚĆ GLEB

Ewa Grzesik

Odczyn gleby, zawartość próchnicy i struktura gleby to trzy czynniki, które decydują o żyzności gleby i wpływają na efektywność nawożenia, w rezultacie decydują o uzyskiwanych plonach. Zły poziom pH, brak próchnicy i złe stosunki wodno-powietrzne prowadzą do blokowania dostępności wielu składników pokarmowych.

Czytaj więcej...

ODCZYN GLEBY W NASZYCH SADACH

Anna Łukasiewicz

W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się mineralnemu odżywianiu roślin sadowniczych, a zwłaszcza roli, jaką w pobieraniu składników pokarmowych odgrywa gleba.

Dokładna znajomość właściwości gleby, a przede wszystkim kwasowości oraz aktualnej zasobności w składniki pokarmowe jest niezbędna do optymalnego nawożenia drzew. Niestety, pobieranie składników mineralnych przez korzenie roślin sadowniczych nie jest prostym odzwierciedleniem ich zawartości w glebie. Oznacza to, że zasobność gleb w poszczególne składniki ma ogromne znaczenie dla ich dostępności dla roślin. Jednak istnieje szereg czynników, które mogą ją ograniczać. Jednym z ważniejszych jest odczyn gleby, wyrażony wartością pH.

Czytaj więcej...

ROLNICTWO PRECYZYJNE

Przemysław Szota

Prognozowanie plonu i nawożenia roślin uprawnych czy określanie ich stanu zdrowotnego jest możliwe przy użyciu aparatury naziemnej, lotniczej i satelitarnej. Mowa o metodach teledetekcyjnych wykorzystujących odbicie światła od roślin.

Metody teledetekcyjne wykorzystują najczęściej odbicie światła od roślin w zakresie czerwieni i podczerwieni, rzadziej inne zakresy. Dzięki pochłanianiu, przepuszczaniu i odbiciu promieni słonecznych przez liście możliwe jest prognozowanie i monitorowanie plonu. Takie niedestrukcyjne metody badania mogą być prowadzone zdalnie przy użyciu aparatury naziemnej, lotniczej i satelitarnej. Wyniki uzyskane podczas pomiarów pomagają w określaniu nawożenia, stanu zdrowotnego roślin oraz zachwaszczenia plantacji. Można wtedy szybko zareagować i przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom.
Wskaźnik powierzchni liściowej (LAI) pozwala określić plon nasion w przybliżeniu z pewnym wyprzedzeniem. Optymalna wartość tego wskaźnika mieści się w przedziale od 3 do 5 i mówi nam o stosunku powierzchni liści do powierzchni gleby. W tym przedziale LAI rośliny rozwijają się najlepiej, gdyż praktycznie wszystkie liście biorą udział w procesie fotosyntezy. Wartość tego wskaźnika wzrasta w czasie trwania wegetacji i w późniejszym czasie pomiar może być utrudniony. Dlatego też, aby dokonywać poprawnych pomiarów, rośliny powinny być wysiewane w odpowiedniej obsadzie.
Znormalizowany różnicowy indeks wegetacji (NDVI) mówi nam o tym, czy roślina nie cierpi na niedobór składników pokarmowych. Wartości, które otrzymujemy dzięki pomiarom, mieszczą się w granicach od -1 do 1. Otrzymane wartości w zakresie od 0,4 do 0,8 uznajemy za optymalne. Średnia wartość z tego przedziału oznacza, że roślina wzrasta w warunkach bezstresowych, a fotosynteza przebiega bez zakłóceń.

Czytaj więcej...

UPRAWA ARONII CZARNOOWOCOWEJ

Wiesława Kaczorek

 

Uprawa aronii pozwala rolnikowi uzyskać dobry wynik ekonomiczny dzięki corocznemu i wysokiemu plonowaniu.

Owoce aronii można wykorzystać w stanie świeżym, jak również w postaci przetworów: soki, konfitury, nalewki. Ze względu na zawartość barwników antocyjanowych, przetwory z aronii mają intensywną, czystą barwę. Cenny skład witamin pozwala zaliczyć aronię do roślin leczniczych.
Aronia pochodzi ze wschodnich rejonów Ameryki Północnej, gdzie występuje w stanie dzikim. Jest to krzew dorastający do wysokości 2-2,5 m. Okres kwitnienia rozpoczyna się w drugiej połowie maja. Szybkie zawiązywanie owoców eliminuje wpływ późnych przymrozków, a zawiązane owoce stanowią 80-90%, czas ich formowania w różnych latach wynosi 80-90 dni. Owoce są okrągłe lub lekko wydłużone, koloru czarnego, pokryte lekkim nalotem woskowym, ich średnica wynosi 8-12 mm, natomiast waga 1-1,5 g. Do zakładania plantacji towarowych poleca się sadzonki z rozmnażania wegetatywnego, które owocują w trzecim lub drugim roku życia. Okres produkcyjności plantacji wynosi około 20 lat, roczna wydajność owoców z 1 ha – 10-17 ton, a średni plon to 12 ton/ha.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200