Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

JESIENNE ZWALCZANIE CHWASTÓW W SADACH

Wioletta Haraźny

Współczesna ochrona sadów przed chwastami polega na integrowaniu, czyli łączeniu dostępnych metod regulowania zachwaszczenia, takich jak uprawa gleby, rośliny okrywowe włącznie z murawami, ściółkowanie gleby oraz stosowanie herbicydów.

Obecnie walka chemiczna jest metodą najtańszą i najskuteczniejszą.
Niestety od wielu lat obserwujemy spadek liczby substancji zarejestrowanych do walki z chwastami, program chemicznej ochrony staje się coraz skromniejszy i nie jest receptą na wszystkie zagrożenia związane z zachwaszczeniem.

Czytaj więcej...

UŻYTKI ZIELONE W WARUNKACH NIEDOBORU WODY

Krystyna Chrabąszcz

Łąki i pastwiska stanowią bazę paszową dla produkcji zwierzęcej, ale również chronią glebę przed erozją, są strefą buforową osłaniającą zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniami, oczyszczają powietrze i dostarczając dużych ilości tlenu.

Niedostateczne uwilgotnienie i wzrastające przesuszenie na użytkach zielonych doprowadza często do bardzo dużych i niekorzystnych zmian zarówno w glebie, jak i w zbiorowiskach roślinnych. Najbardziej optymalna temperatura dla wzrostu traw to 18-200C. Co dzieje się wówczas, gdy występują wielotygodniowe posuchy i temperatura dochodzi w słońcu do prawie 500C?

Czytaj więcej...

NAWOŻENIE MALIN

Ewa Grzesik

Nawożenie malin

Polska obok Serbii i Chile jest potentatem w produkcji i sprzedaży malin. Po wprowadzeniu do uprawy odmian powtarzających owocowanie, takich jak Polana, Polka, znacznie wzrosła pozycja naszego kraju jako producenta i eksportera malin.

Przed założeniem plantacji malin konieczne jest przeprowadzenie analizy chemicznej gleby. Na jej podstawie stosuje się w razie potrzeby wapnowanie, dobierając w zależności od kategorii agronomicznej gleby odpowiedni rodzaj nawozu wapniowego. Maliny wymagają gleb żyznych, próchnicznych, lekko kwaśnych, których odczyn (pH) zawiera się w przedziale 5,5-6,5. Na podstawie wyników analizy gleby uzupełnia się także poziom podstawowych składników pokarmowych, a więc fosforu, potasu, magnezu, zwłaszcza tych zawartych w glebie w minimum.

Czytaj więcej...

XX ŚWIĘTO POMIDORA

Jacek Kwiecień

XX Wojewódzkie Święto Pomidora

W upalne niedzielne popołudnie 5 lipca tego roku w Dwikozach odbyło się jubileuszowe XX Wojewódzkie Święto Pomidora. Organizatorami spotkania byli wójt oraz Rada Gminy Dwikozy, natomiast patronat nad imprezą objęli marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas oraz wojewoda świętokrzyski Bożentyna Pałka-Koruba.

Część wystawowa rozpoczęła się już w południe. Można było odwiedzać stoiska firm ogrodniczych oraz instytucji działających na rzecz rolnictwa, w tym także stoisko corocznie organizowane przez Powiatowy Zespół Doradczy w Sandomierzu. Nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych, gdyż przygotowano bardzo okazałe wesołe miasteczko.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200