Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

GLEBA + Korn-Kali®= wysoki, stabilny i jakościowy plon buraków cukrowych!

Dlaczego Korn-Kali®?
Korn-Kali to idealne rozwiązanie nawozowe niezbędne w uprawie buraka cukrowego. Potas w formie chlorkowej (40% K2O) oraz magnez i siarka w formie kizerytu (6% MgO), (12,5% SO3) oraz sód (4% Na2O) kompleksowo odżywiają buraka cukrowego w okresie wegetacji. Składniki mineralne są dobrane w odpowiednich proporcjach (co zapobiega ich wzajemnemu uwstecznianiu), aby rośliny od początku rozwoju miały łatwy dostęp do K, Mg, S i Na. Wszystkie składniki pokarmowe zawarte w Korn-Kali są całkowicie rozpuszczalne w wodzie, a tym samym natychmiast dostępne dla roślin. Dodatkowa zawartość kizerytu (naturalnego siarczanu magnezu) powoduje lepsze wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin. Dawkę nawozu zawsze należy rozpatrywać względem odczynu gleby, zasobności stanowiska oraz oczekiwanego plonu buraków.

Czytaj więcej...

UPRAWA TRUSKAWEK NA WŁÓKNINIE

Wiesława Kaczorek

Uprawa truskawek na agrowłókninie

Truskawka to bardzo popularny i smaczny owoc sezonowy, dlatego oprócz uprawy na plantacjach towarowych chętnie uprawiany jest w ogrodach przydomowych i na działkach. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie producentów uprawą truskawki na czarnej agrowłókninie. Korzyści wynikające z tego sposobu uprawy to m.in. ograniczenie zachwaszczenia, utrzymanie wilgoci w glebie, przyspieszenie dojrzewania oraz lepsza jakość owoców. Ten sposób uprawy zaleca się na towarowych, ale również na małych plantacjach.

Czytaj więcej...

ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Waldermar Dalewski

Celem programu jest wspieranie rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego.

Rolnicy są kontrolowani corocznie przez jednostki certyfikujące będące elementem systemu kontroli nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pomocą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W celu sprawowania efektywnego nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz nad rynkiem rolnictwa ekologicznego z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych współpracują: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Handlowa jako część Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednostki certyfikujące ściśle współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę instytucji wdrażającej działanie oraz agencji płatniczej.

Czytaj więcej...

JAK POPRAWIĆ ŻYZNOŚĆ GLEB LEKKICH?

wybrane elementy-1

Agnieszka Siwek

Rozważania na temat poprawy żyzności jakiejkolwiek gleby należałoby rozpocząć od postawienia sobie pytania, co rozumiemy pod tym pojęciem.

Na temat poprawy żyzności powstało już wiele definicji, ale podsumowując je, można całość zawrzeć w stwierdzeniu:
Żyzność gleby jest to zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju. Zależy ona od zasobności, budowy profilu glebowego oraz biochemicznych i biofizycznych właściwości całej gleby i poszczególnych jej poziomów genetycznych.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200