Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

ROLNICTWO EKOLOGICZNE W PERSPEKTYWIE 2014-2020

Waldermar Dalewski

Celem programu jest wspieranie rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego.

Rolnicy są kontrolowani corocznie przez jednostki certyfikujące będące elementem systemu kontroli nadzorowanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, za pomocą Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. W celu sprawowania efektywnego nadzoru nad jednostkami certyfikującymi oraz nad rynkiem rolnictwa ekologicznego z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych współpracują: Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Inspekcja Handlowa jako część Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jednostki certyfikujące ściśle współpracują z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która pełni rolę instytucji wdrażającej działanie oraz agencji płatniczej.

Czytaj więcej...

JAK POPRAWIĆ ŻYZNOŚĆ GLEB LEKKICH?

wybrane elementy-1

Agnieszka Siwek

Rozważania na temat poprawy żyzności jakiejkolwiek gleby należałoby rozpocząć od postawienia sobie pytania, co rozumiemy pod tym pojęciem.

Na temat poprawy żyzności powstało już wiele definicji, ale podsumowując je, można całość zawrzeć w stwierdzeniu:
Żyzność gleby jest to zespół fizycznych, chemicznych i biologicznych właściwości gleby, zapewniających roślinom odpowiednie warunki wzrostu i rozwoju. Zależy ona od zasobności, budowy profilu glebowego oraz biochemicznych i biofizycznych właściwości całej gleby i poszczególnych jej poziomów genetycznych.

Czytaj więcej...

PŁODOZMIAN ZBOŻOWY - WYGODA CZY KONIECZNOŚĆ

plodozmian zbozowy

Beata Przygoda

W wielu gospodarstwach problemem stał się wysoki udział zbóż w strukturze zasiewów, podczas gdy ich udział w ogólnych zasiewach nie powinien przekraczać 60-67%.

Płodozmian – system zagospodarowania ziemi uprawnej oparty na zaplanowanym z góry na wiele lat następstwie roślin po sobie na wyznaczonym do tego celu obszarze podzielonym na pola i jednocześnie dostosowany do specyficznych warunków rolniczo-ekonomicznych gospodarstwa.
Najlepszy jest płodozmian wielogatunkowy, ponieważ zapobiega erozji gleby, pozytywnie wpływa na utrzymanie żyzności, ogranicza wymywanie składników pokarmowych i rozwój chorób i szkodników, a także poprawia strukturę i warunki powietrzno-wodne gleb.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200