Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

WYLICZANIE ŻYWOTNOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTWA W DZIAŁANIU " „Modernizacja gospodarstw rolnych” w PROW 2014-2020

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa na potrzeby PROW 2014-2020 będzie wyliczana przy zastosowaniu nowego parametru, jakim jest Standardowa Produkcja (ang. Standard Output – SO). W Unii Europejskiej nie stosuje się już jednostek ESU. Standardowa Produkcja to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne – 100 m2, drób – 100 szt., pszczoły – 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

Czytaj więcej...

STAWKI PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNICH ZA ROK 2014

Ostatnio opublikowany został kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2014 rok – wyniósł on 4,1776 zł za 1 euro. W związku z tym w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano już projekty rozporządzeń w sprawie wysokości stawek płatności stosowanych od 1 grudnia 2014 r., które wstępnie wynosić będą:

Czytaj więcej...

NAJGROŹNIEJSZE CHOROBY WARZYW KORZENIOWYCH

Na plantacjach warzyw korzeniowych najpowszechniej występują choroby pochodzenia bakteryjnego i grzybowego. W niesprzyjających warunkach atmosferycznych oraz przy braku właściwej ochrony dochodzi do porażenia roślin chorobami w stopniu epidemicznym.

W wyniku silnego porażenia liści następuje przedwczesne zasychanie naci, znacznie obniża się plon oraz utrudniony jest zbiór mechaniczny. Natomiast zaatakowane przez patogeny korzenie spichrzowe gniją w okresie długotrwałego przechowywania.

Czytaj więcej...

OBOWIĄZEK ZAZIELENIANIA

Warto wiedzieć, jakie nowe obowiązki czekają naszych rolników w latach 2015-2020 i co kryje się pod pojęciem zazielenianie” Wspólnej Polityki Rolnej.

Rolników, którzy posiadają gospodarstwa od 10 ha do 30 ha gruntów ornych, będą obowiązywały praktyki zazielenienia. Będą musieli uprawiać przynajmniej 2 różne uprawy na gruntach ornych (GO), w tym główna nie powinna zajmować więcej niż 75%powierzchni tych gruntów.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200