Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

PRZECHOWYWANIE ZBÓŻ

AR012015-1

TRAWY I MOTYLKOWATE W KOMPOZYCJI

Jak dobrać mieszankę do podsiewu lub pełnej uprawy?

Niskie plonowanie łąk i pastwisk związane jest najczęściej z degradacją runi, która objawia się uproszczeniem składu botanicznego, wypadaniem wartościowych gatunków traw i roślin motylkowatych, nadmiernym rozwojem chwastów. Skutkiem tego jest nie tylko obniżenie plonowania, ale również pozyskana pasza o niskiej wartości pokarmowej. Długotrwałe susze i wysokie temperatury, nadmierne uwilgotnienie i okresowo zalegająca woda również przyczyniają się do „wyradzania” łąk. Procesowi degradacji sprzyjają także:
zbyt niskie koszenie pierwszego pokosu kosiarkami rotacyjnymi, niszczenie darni przez koła ciężkich maszyn, pozostawianie resztek zielonej masy
i siana na powierzchni użytku, wzrost zakwaszenia czy niesprzyjające warunki zimowania. Przed przystąpieniem do renowacji UZ należy pamiętać o usunięciu przyczyn postępującej degradacji, jeżeli wynikają one z błędów gospodarowania. Następnie trzeba zastanowić się nad metodą odnowy oraz doborem odpowiedniej mieszanki traw i roślin motylkowatych. Dobra mieszanka to również podstawa dla nowo zakładanych użytków.

Czytaj więcej...

WYLICZANIE ŻYWOTNOŚCI EKONOMICZNEJ GOSPODARSTWA W DZIAŁANIU " „Modernizacja gospodarstw rolnych” w PROW 2014-2020

Wielkość ekonomiczna gospodarstwa na potrzeby PROW 2014-2020 będzie wyliczana przy zastosowaniu nowego parametru, jakim jest Standardowa Produkcja (ang. Standard Output – SO). W Unii Europejskiej nie stosuje się już jednostek ESU. Standardowa Produkcja to średnia wartość produkcji z 5 lat określonej działalności produkcyjnej (roślinnej lub zwierzęcej) uzyskiwana w ciągu 1 roku z 1 ha lub od 1 zwierzęcia (z wyjątkami: grzyby jadalne – 100 m2, drób – 100 szt., pszczoły – 1 pień pszczeli, czyli 1 rodzina pszczela), w przeciętnych dla danego regionu warunkach produkcyjnych.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200