Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

OBOWIĄZEK ZAZIELENIANIA

Warto wiedzieć, jakie nowe obowiązki czekają naszych rolników w latach 2015-2020 i co kryje się pod pojęciem zazielenianie” Wspólnej Polityki Rolnej.

Rolników, którzy posiadają gospodarstwa od 10 ha do 30 ha gruntów ornych, będą obowiązywały praktyki zazielenienia. Będą musieli uprawiać przynajmniej 2 różne uprawy na gruntach ornych (GO), w tym główna nie powinna zajmować więcej niż 75%powierzchni tych gruntów.

Czytaj więcej...

PROW 2014-2020 ukierunkowany na wzrost konkurencyjności rolnictwa

PROW 2014-2020 ukierunkowany na wzrost konkurencyjności rolnictwa

Piotr Lisowski

Dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym rozbudowy infrastruktury technicznej. Poczynania będą realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również poprzez Leadera. Informacje dotyczące działań i kwot pomocy w niniejszym artykule określono w oparciu o projekt PROW na lata 2014-2020 z 7 kwietnia 2014 r.

Czytaj więcej...

NICIENIE

NICIENIE  – wyjątkowo uciążliwe szkodniki warzyw

Ewa Żak

Ostatnie kilkanaście lat cechowało duże nasilenie wszelakich szkodników roślin uprawnych, wśród których wyjątkowo dużo zniszczeń, zwłaszcza w uprawie warzyw, wyrządzały szkodniki glebowe. Najbardziej niebezpieczne i uciążliwe były rolnice (larwy motyli rodziny sówkowatych), pędraki (larwy chrząszczy z rodziny żukowatych), drutowce (larwy chrząszczy z rodziny sprężykowatych) oraz nicienie.

Czytaj więcej...

KREDYTY KLĘSKOWE BEZ WKŁADU WŁASNEGO

xCo należy zrobić, aby otrzymać kredyt klęskowy?


Kredyty klęskowe mają określoną procedurę uruchamiania pomocy. Przed złożeniem wniosku o kredyt poszkodowany rolnik zgłasza się do właściwego urzędu gminy, aby zgłosić szkodę. Pozwala to komisji powołanej przez wojewodę na oszacowanie wysokości szkód, które powstały w wyniku klęski w danym gospodarstwie. Komisja dokonuje szacunków w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski. Na podstawie pracy tej komisji przygotowywana jest opinia wojewody dotycząca zakresu i wysokości szkód spowodowanych przez klęskę. Jest ona formalnym dokumentem potwierdzającym wystąpienie szkody i jej uzyskanie jest warunkiem ubiegania się przez poszkodowanego o kredyt. W ciągu kolejnego miesiąca wojewoda zgłasza wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na uruchomienie pomocy. Wyrażenie zgody przez ministra umożliwia uruchomienie linii preferencyjnych kredytów klęskowych na wznowienie produkcji po danej klęsce przez banki współpracujące z ARiMR. Wtedy rolnik, ubiegając się o kredyt klęskowy, musi pójść do banku i pobrać formularz wniosku o kredyt. Jeśli zamierza starać się o kredyt klęskowy inwestycyjny, musi przygotować plan inwestycji. Kolejnym krokiem jest złożenie w banku wniosku o kredyt wraz z planem inwestycji, o ile rolnik ubiega się o kredyt inwestycyjny, opinią wojewody i innymi dokumentami wymaganymi przez bank.

Czytaj więcej...

saletrosan 200x200