Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

KUKURYDZĘ WZMOCNIĆ DOLISTNIE

Kukurydza ma stosunkowo wysokie wymagania nawozowe. W prawidłowym odżywianiu roślin duże znaczenie ma dolistne dokarmianie makro- i mikroskładnikami.

Dolistne dokarmianie umożliwia szybkie wniesienie w okresie wegetacji deficytowych składników pokarmowych, zarówno w przypadku ich niedoboru w glebie, jak też utrudnionego pobierania w sytuacjach
krytycznych i stresowych. Są to najczęściej:

► okresy suszy, przy nieuregulowanych stosunkach powietrzno-wodnych gleby i ograniczonej aktywności systemu korzeniowego, który nie spełnia swoich podstawowych funkcji,

► mała zawartość w glebie dostępnych dlaroślin form składników mineralnych, spowodowana np. ich uwstecznieniem lub nieodpowiednim pH gleby,

► jednostronne, wieloletnie nawożenie prowadzące do antagonizmu pomiędzy składnikami, w wyniku czego nadmiar jednych blokuje pobieranie innych (np.
antagonistyczna zależność pomiędzy potasem a magnezem, fosforem a cynkiem, czy wapniem a magnezem),

Czytaj więcej...

OCHRONA KUKURYDZY W SYSTEMIE INTEGROWANYM

Obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin w Polsce, począwszy od 1 stycznia 2014 r., to przede wszystkim nowe podejście do zwalczania agrofagów w uprawach.


Nadrzędnym celem nie jest bezwzględne zwalczanie chwastów, chorób czy szkodników, ale zdrowie roślin, dobra jakość uzyskanych plonów oraz ochrona zdrowia rolników i dbałość o środowisko naturalne.
Założenia te można osiągać poprzez kompleksowe podejście do uprawy kukurydzy. Wykorzystywanie wszelkich dostępnych metod ochrony przed organizmami szkodliwymi, w szczególności niechemicznych, które minimalizują ryzyko zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, to podstawy integrowanej ochrony kukurydzy. Będą to metody: biologiczne, hodowlane, uprawowe, chemiczne, przy czym wykorzystanie chemicznych środków ochrony roślin ogranicza się do niezbędnego minimum i tylko w celu niedopuszczenia do nadmiernego rozwoju organizmów szkodliwych, przy którym mogłyby wystąpić straty ekonomiczne.

Czytaj więcej...

JUBILEUSZOWY AGROTECH

55 tys. osób zwiedziło XX jubileuszowe Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach od 7 do 9 marca 2014 r. Katalog wystawców zawierał ponad 600 firm z 15 krajów. Wszystko to na powierzchni 90 tys. m2 i w halach 36 tys. m2. Impreza, mało tego że jubileuszowa, to i pod każdym względem rekordowa. A 20 lat temu mało kto wierzył, że się powiedzie!

Tegoroczną wystawę otworzyła Zofia Szalczyk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Licznie przybyły władze wojewódzkie z Adamem Jarubasem – Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego na czele. Byli też parlamentarzyści, posłowie i senatorowie, oraz przedstawiciele nauki.

Czytaj więcej...

WIOSNA NA PLANTACJI RZEPAKU OZIMOWEGO

Rzepak jest rośliną wymagającą pod względem agrotechnicznym. O plonie decyduje wiele czynników, ale bardzo ważnym jest nawożenie azotowe.

Nawożenie azotowe

Należy wykonać je w momencie ruszenia wegetacji. W uprawie rzepaku ozimego ważna jest zasada, że to „nawóz czeka na rzepak, a nie rzepak nanawóz”. Wegetacja wiosenna tej rośliny rozpoczyna się już na przedwiośniu w temperaturze 2-30C, a to oznacza rozpoczęcie okresu intensywnego pobierania składników pokarmowych i dlatego ważne jest, aby w tym okresie roślinom dostarczyć azot w optymalnych ilościach. Rzepak nie może jeszcze wtedy korzystać z azotu glebowego, gdyż gleby są za zimne, a działalność drobnoustrojów rozpoczyna się dopiero w temperaturze 8-90C. Azot powoduje przyspieszenie regeneracji uszkodzeń pozimowych, stymuluje proces odbudowy rozety liściowej i intensywność rozgałęziania oraz hamuje redukuję zawiązków przyszłych
łuszczyn. Z kolei należy pamiętać także o tym, że zbyt wysokie nawożenie azotem może podwyższyć skłonność roślin do wylegania i zwiększyć ich podatność
na choroby, a także wpłynąć ujemnie na zawartość tłuszczu w nasionach. Cała dawka azotu (optymalna) w nawozach mineralnych powinna wynosić ok.180 kg/ha. Podejmując decyzję o wielkości dawki N, trzeba pamiętać, że przy obecnych relacjach cenowych podnoszenie nawożenia powyżej tej dawki może być nieopłacalne. Wiosenna dawka przy zastosowaniu jednorazowym nie powinna przekraczać 120 kg; na glebach lekkich nie więcej niż 90 kg. Rozsianie nawozu powinno nastąpić możliwie wcześnie na polu wolnym od śniegu, które zdolne jest znieść obciążenie ciągnika z rozsiewaczem nawozów. Jednak nawożenie powinno zostać wykonane w 2 lub 3 dawkach, 2/3 dawki azotu podaje się jako dawkę startową wiosną, 1/3 jako dawkę końcową w momencie, gdy większość roślin
rozpocznie wzrost pędu głównego. Podział wyznaczonej dawki na mniejsze części zmniejsza ryzyko wylegania rzepaku, a przy umiarkowanych i równomiernie rozłożonych opadach zwiększa efektywność wykorzystania go przez rośliny.

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

  1. Koniec ESU! Czy mali odpadną?

saletrosan 200x200