Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
imageimageimageimage

Amofoska® NPK 4-14-32

Amofoska® NPK 4-14-32 przeznaczona jest do przedsiewnego stosowania w uprawie roślin o dużych wymaganiach w stosunku do potasu. Nawozem tym należy w pierwszej kolejności nawozić rzepak ozimy i jary, buraki, , ziemniaki, rośliny strączkowe, motylkowe drobno-nasienne uprawiane w czystym siewie, słonecznik, wszystkie gorczyce i len.

Amofoska® NPK 4-14-32 jest nawozem, którym można też efektywnie nawozić warzywa wymagające dobrego zaopatrzenia w potas. W pierwszej kolejności wszystkie warzywa kapustne, marchew, seler, szpinak, ogórki i sałatę.

 

Właściwości:

Wysoka jakość granulek, tj. jednolita wielkość ziaren, o średnicy 2,0-5,0 mm, ułatwia równomierny wysiew. Amofoska® NPK 4-14-32 jest granulowanym nawozem wieloskładnikowym o następującej zawartości składników odżywczych zgodnych z wymaganiami Unii Europejskiej.

Makroelementy

  • 4% N azot całkowity w formie amonowej,
  • 14% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w kwasach mineralnych co najmniej: 12% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie, 8% P2O5 pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w wodzie,
  • 32% K2O tlenek potasu rozpuszczalny w wodzie,
  • 4% CaO tlenek wapnia rozpuszczalny w wodzie,
  • 10% SO3 trójtlenek siarki w postaci siarczanów rozpuszczalnych w wodzie,

Mikroelementy (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) pochodzące z naturalnych fosforytów są cennym dodatkiem do nawozu poprawiającym przyswajalność pozostałych składników. Nawóz posiada w swoim składzie wapń, przez co w nadmierny sposób nie zakwasza gleby.

Zawarta w nawozie siarka w formie łatwo przyswajalnej jest wartościowym składnikiem pokarmowym dla roślin siarkolubnych i wysokobiałkowych. Według obowiązujących kryteriów nawóz ten nie zawiera szkodliwych ilości metali ciężkich takich, jak arsen, kadm, ołów i rtęć, jest zatem bezpieczny dla środowiska.

 

Dawki:

Głównym składnikiem pokarmowym zawartym w nawozie Amofoska® NPK 4-14-32 jest potas, a zatem wielkość dawek należy określić według potrzeb potasowych nawożonych roślin i według zasobności gleby w potas przyswajalny dla roślin.

Nawożone rośliny Dawka *
Rzepak ozimy 250 - 450
Rzepak jary 200 - 350
Buraki cukrowe (na oborniku) 300 - 550
Buraki ćwikłowe (na oborniku) 200 - 450
Kukurydza 250 - 450
Ziemniaki odmiany wczesne (na oborniku) 200 - 350
Ziemniaki odmiany późne (na oborniku) 250 - 450
Strączkowe na nasiona 200 - 400
Koniczyna i lucerna w czystym zasiewie (zielonka) 250 - 400
Gorczyca (biała, czarna, sarepska) 200 - 300
Zboża 200 - 450
Łąki 200 - 400
Pastwiska 150 - 400

* Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów.

Dawki podane w tabeli są orientacyjne i należy je zmodyfikować w zależności od spodziewanych plonów. Azot zawarty w nawozie wystarcza tylko na pierwszy okres wzrostu roślin, następnie należy uzupełniać ten składnik poprzez pogłówne stosowanie nawozów azotowych według potrzeb uprawianych roślin. W nawożeniu łąk i pastwisk jednorazowe dawki nawozu nie powinny przekraczać 300 kg na ha, a zatem większe dawki nawozu należy dzielić na 2 części. W uprawie buraków lub ziemniaków bez nawożenia obornikiem, zaleca się podane dawki nawozu zwiększyć o 100 kg/ha.

 

* więcej informacji na stronie producenta

saletrosan 200x200