Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

WSTĘGA PRZECIĘTA

Przetwórstwo owoców i warzyw w gminie Dwikozy ma bogatą tradycję. Nie bez powodu więc tu właśnie powstał inkubator przetwórczy. Będą z niego mogli korzystać m.in. rolnicy zainteresowani przerobem własnych płodów rolnych.

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu w partnerstwie z Gminą Dwikozy utworzył inkubator przetwórczy. Oficjalnie został on otwarty 8 grudnia 2016 roku, wtedy to wstęga została przecięta.
Wyposażone w odpowiednie maszyny miejsce czeka na pierwszych klientów.
Będą już mieli gdzie suszyć owoce, robić dżemy, powidła, marmolady, konfitury i marynaty warzywne. To powinno pomóc też rolnikom w zagospodarowaniu świeżych owoców i warzyw.

Dlaczego tu?
Korzystny klimat powiatu sandomierskiego, dobra jakość gleb i dostatek siły roboczej oraz wieloletnie tradycje przetwórcze sprzyjają rozwojowi produkcji sadowniczej i warzywniczej. Poza sprzedażą bezpośrednią u rolnika w formie świeżej, z pola, brakuje w handlu przetworzonych owoców i warzyw. Ta luka odczuwalna była zwłaszcza tam, gdzie odpoczywają turyści. Dlatego na Sandomierszczyźnie powstała idea inkubatora kuchennego.

Dojrzewanie pomysłów
Inkubator kuchenny będzie pomocny w wyprodukowaniu i przygotowaniu nowych wyrobów gotowych do wprowadzenia ich na rynek. Wcześniej jednak należy przetestować powodzenia świeżego pomysłu. I temu również służyć ma miejsce. Przetwórstwo, o którym mowa, jest szczególnie ważne teraz, gdy rynek owoców i warzyw został zachwiany rosyjskim embargiem i rolnicy mają problem ze sprzedażą swoich produktów. Szczególnie ważne jest przetworzenie surowca z gospodarstwa, by nadać mu wartość dodaną i zwiększyć dochody.

Inwestycja
Nowy budynek w Dwikozach przylega do remizy OSP. Ma powierzchnię ok. 207 m2. Na dachu umieszczone są panele fotowoltaiczne zapewniające energię elektryczną. Pomieszczenia dostosowane zostały do tego, by przygotować surowiec oraz przetworzyć go. Jest sala produkcyjna, magazyny opakowań, dodatków i wyrobów gotowych, a także pomieszczenia porządkowe, socjalne, toalety oraz sala szkoleniowa. Inkubator będzie wyposażony w urządzenia do mycia, sortowania, obierania, krojenia, przetwarzania owoców, napełniania słoików, pasteryzacji, przechowywania i transportowania, itp. Niezwykle innowacyjnym urządzeniem jest kuter wielozadaniowy, czyli ma wiele funkcji. Dzięki tej maszynie możemy otrzymać w bardzo krótkim czasie z owoców lub warzyw wiele produktów, np.: konfitury, marmolady, dżemy, przeciery, koncentraty, sosy, kremy, purre, półfabrykaty do przemysłu cukierniczego i wiele innych. Na zapleczu budynku znajduje się wolnostojąca suszarnia owoców i warzyw zasilana olejem opałowym.
Budynek ma odrębny wjazd oraz plac manewrowy do bezpiecznego rozładunku surowca. Pomyślano też o parkingu dla samochodów dostawczych i prywatnych. Trzeba bowiem wiedzieć, że inkubator wykorzystywany będzie również do szkoleń i wizyt studyjnych. Te będą prowadzone po sezonie dostępności owoców i warzyw.

Bezpieczeństwo żywności
Przetwarzanie i wprowadzanie na rynek żywności wiąże się z zasadami bezpieczeństwa sanitarnego. Wymagania te w Polsce są szczególnie wysokie. W inkubatorze zostanie zatem wdrożony system HACCP, z określeniem osób zaangażowanych w procesy produkcyjne. Opracowane zostały już wymagane przepisami etykiety.

Klienci
Twórcy liczą, że klientami inkubatora kuchennego będą między innymi rolnicy zainteresowani przetwórstwem własnych płodów rolnych, małe firmy branży przetwórstwa rolno-spożywczego, ale przede wszystkim gospodarstwa agroturystyczne, koła gospodyń wiejskich, małe firmy cateringowe i turyści.

Korzyści
Funkcjonowanie inkubatora pozwoli wszystkim, zarówno mieszkańcom, jak i turystom, rozsmakować się nie tylko w świeżych owocach i warzywach, z których słynie Ziemia Sandomierska. Natomiast gospodarstwa, które podejmą się produkcji i sprzedaży własnych przetworów mają szanse na dywersyfikacje dochodów i poprawienie kondycji ekonomicznej.

Ze środków…
Inwestycja jest realizowana w ramach Programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Budowę inkubatora zainicjowano we wrześniu 2014 r.

Twórcy inkubatora zapraszają chętnych do korzystania z zasobów. Więcej na: www.opiwpr.org.pl.
Osoba do kontaktu: Piotr Korpysz,
Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu, tel. 15 833 34 00, 15 833 34 04

saletrosan 200x200