Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
imageimageimage

Mix Calc z Dwikóz

mix calc z dwikoz

 

 

Mix-Calc z Dwikóz

WAPNO NAWOZOWE NIEZAWIERAJĄCE MAGNEZU

GRANULOWANE ODM. 05

 

 

 

MINIMALNA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH: 40% CaO* 

TLENEK WAPNIA (CaO) 48%

 

*ZAWARTOŚĆ DEKLAROWANA PRZEZ PRODUCENTA: 

Mix- Calc z Dwikóz to produkt powstały z połączenia Kredy Nawozowej oraz Wapna Nawozowego typ. 04 w stosunku 1:1. Połączenie dwóch typów wapna nawozowego, szybkodziałającej kredy oraz wapna nawozowego odm. 04, które podtrzymuje pH, zapewnia dwuetapowe działanie i pomaga zabezpieczyć plony przed szkodliwym działaniem zakwaszenia gleby. 

ZAKRES STOSOWANIA NAWOZU:

Mix-Calc z Dwikóz przeznaczona jest do stosowania w uprawach polowych pod wszystkie rośliny uprawne i wszystkie gleby, niezależnie od ich składu mechanicznego. Może być stosowany jako samodzielny nawóz lub składnik z innymi nawozami. Odkwasza glebę poprawiając równocześnie jej chemiczną i fizyczną strukturę.

WIELKOŚĆ DAWEK NAWOZU:

Zalecana dawka zgodnie z zaleceniami nawozowymi, zależnie od wymagań roślin uprawnych i potrzeb wapnowania. W przypadku stosowana nawozu pogłównie na rośliny nie należy przekraczać dawki 1 t CaO/ha. Orientacyjne dawki nawozu w t/ha przedstawiono w tabeli.

 tabela mix

SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA NAWOZU:

Nawóz można stosować od wiosny do późnej jesieni przed uprawą gleby lub pogłównie, gdy warunki wzrostu roślin uprawnych na to pozwalają. Nawóz należy rozprowadzać równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy do nawozów lub ręcznie.


PRZECHOWYWANIE NAWOZU:

Nawóz należy przechowywać pod zadaszeniem. Chronić przed bezpośrednim oddziaływaniem czynników atmosferycznych. Opakowania jednostkowe można układać najwyżej maksymalnie w dziesięciu warstwach pionowych. Nawóz luzem można przechowywać w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciu materiałem wodoszczelnym lub w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach.


ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PRZY PRZECHOWYWANIU I STOSOWANIU NAWOZU:

Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia. Przy długotrwałych pracach z nawozem zaleca się stosowanie ochron oczu i dróg oddechowych oraz rękawic ochronnych. W przypadku zaprószenia oczu należy przemyć je dużą ilością czystej wody. Nawóz może być szkodliwy w razie spożycia przez ludzi i zwierzęta, zaleca się wtedy skorzystać z pomocy lekarskiej.