Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
imageimageimage

SALETRA WAPNIOWA

Właściwości:
Saletra wapniowa to nawóz azotowy o zawartości 15% azotu. Nawóz tworzą biało - szare granule o wielkości 1 - 4mm, zawierające azotan wapnia z wodą hydratacyjną i około 8% azotanu amonu. Przy kontakcie z powietrzem szybko wilgotnieje i rozpuszcza się w małych ilościach wody. Nawóz nie ma skłonności do zbrylania się.

Zawartość:
Zawartość azotu ogółem w % min. - 15
Zawartość wapnia jako CaO w % min. - 26
Skład granulometryczny - cząsteczki:
1 do 4mm v % min. - 90
poniżej 1mm v % maks. - 5
powyżej 10mm v % - 0,5

Zastosowanie:
Saletra wapniowa jest typowym nawozem do zastosowania "na liść", wyznaczającym się szybkim działaniem. W sposób bardzo korzystny działa na glebach o większym stopniu zakwaszenia, bowiem wapń pochodzący z nawozu łagodzi działanie gleb zakwaszonych. Poleca się przede wszystkim w celu nawożenia regeneracyjnego upraw ozimych, późnego (wzbogacającego) nawożenia zbóż, nawożenia dodatkowego osłabionych porostów pasz koniczynowych, nawożenia pogłównego buraka cukrowego, pastewnego, maku, kukurydzy, mieszanek zielonych oraz operatywnego uzupełniania wapnia w żywieniu roślin.

Dawkowanie:
Podane dawkowanie wyraża orientacyjne zapotrzebowanie kultury na substancje odżywcze. Dawki należy uściślić rozróżniając konkretne kultury oraz ewentualny podział dawek podporządkować należy obowiązującym normom, uwzględniając przy tym nawożenie naturalne
oraz wpływ przedplonu lub metod diagnostycznych (np. analizy gleby i roślin).

Czytaj więcej...