Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
imageimageimage

Kreda z Dwikóz

kreda z dwikoz

 

 

KREDA Z DWIKÓZ

TYP ŚRODKA WAPNUJĄCEGO G1 NR 5b

MINIMALNA ZAWARTOŚĆ SKŁADNIKÓW POKARMOWYCH:

CaCO3 - 80%

45% TLENKU WAPNIA (CaO)

 

 

 

ZAKRES STOSOWANIA

Kreda z Dwikóz przeznaczona jest do stosowania na wszystkich glebach wymagających wapnowania, pod wszystkie rośliny uprawy polowej. Może być stosowana jako samodzielny nawóz lub składnik z innymi nawozami zgodnie z tabelą mieszania nawozów. Odkwasza glebę poprawiając równocześnie jej właściwości chemiczne i fizyczne.


WIELKOŚĆ DAWEK NAWOZÓW

Nawóz stosuje się zgodnie z zaleceniami odnośnie wapnowania. Orientacyjne dawki nawozów w t/ha przedstawiono w tabeli. 

W przypadku stosowania nawozu pogłównie (w okresie wegetacji roślin) nie należy przekraczać dawki 1 t CaO/ha.

tabela kreda z dwikoz

W przypadku stosowania nawozu pogłównie (w okresie wegetacji roślin) nie należy przekraczać dawki 1 t CaO/ha.


SPOSÓB I TERMIN STOSOWANIA NAWOZU

Nawóz można stosować od wiosny do późnej jesieni przed uprawą gleby lub pogłównie, gdy warunki wzrostu roślin uprawianych na to pozwalają. Nawóz należy rozprowadzić równomiernie po powierzchni pola przy użyciu dostępnych rozsiewaczy do nawozów lub ręcznie.


PRZECHOWYWANIE NAWOZU

Nawóz należy przechowywać pod zadaszeniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Opakowania jednostkowe można składać najwyżej maksymalnie w dziesięciu warstwach pionowych. Nawóz luzem można przechowywać w pryzmach formowanych na utwardzonym, nieprzepuszczalnym podłożu, po uprzednim przykryciumateriałem wodoszczelnym lub w przewiewnych, zadaszonych pomieszczeniach.


ZALECANA DAWKA NAWOZU POWINNA BYĆ DOBIERANA W ZALEŻOŚCI 
OD ODCZYNU PH I RODZAJU GLEBY

Nawóz stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia. Przy długotrwałych pracach z nawozem zaleca się stosowanie ochron oczu i dróg oddechowych oraz rękawic ochronnych. W przypadku zaprószenia oczu należy przemyć dużą ilością czystej wody. Nawóz może być szkodliwy w razie spożycia przez ludzi i zwierzęta zaleca się wtedy skorzystać z pomocy lekarskiej.