Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel
imageimageimage

SALETRA WAPNIOWA

Właściwości:
Saletra wapniowa to nawóz azotowy o zawartości 15% azotu. Nawóz tworzą biało - szare granule o wielkości 1 - 4mm, zawierające azotan wapnia z wodą hydratacyjną i około 8% azotanu amonu. Przy kontakcie z powietrzem szybko wilgotnieje i rozpuszcza się w małych ilościach wody. Nawóz nie ma skłonności do zbrylania się.

Zawartość:
Zawartość azotu ogółem w % min. - 15
Zawartość wapnia jako CaO w % min. - 26
Skład granulometryczny - cząsteczki:
1 do 4mm v % min. - 90
poniżej 1mm v % maks. - 5
powyżej 10mm v % - 0,5

Zastosowanie:
Saletra wapniowa jest typowym nawozem do zastosowania "na liść", wyznaczającym się szybkim działaniem. W sposób bardzo korzystny działa na glebach o większym stopniu zakwaszenia, bowiem wapń pochodzący z nawozu łagodzi działanie gleb zakwaszonych. Poleca się przede wszystkim w celu nawożenia regeneracyjnego upraw ozimych, późnego (wzbogacającego) nawożenia zbóż, nawożenia dodatkowego osłabionych porostów pasz koniczynowych, nawożenia pogłównego buraka cukrowego, pastewnego, maku, kukurydzy, mieszanek zielonych oraz operatywnego uzupełniania wapnia w żywieniu roślin.

Dawkowanie:
Podane dawkowanie wyraża orientacyjne zapotrzebowanie kultury na substancje odżywcze. Dawki należy uściślić rozróżniając konkretne kultury oraz ewentualny podział dawek podporządkować należy obowiązującym normom, uwzględniając przy tym nawożenie naturalne
oraz wpływ przedplonu lub metod diagnostycznych (np. analizy gleby i roślin).

uprawiane rośliny dawka (kg/ha)
jęczmień jary 250 - 400 wiosną
pszenica jara 150 - 200 wiosną
200 - 250 podczas wegetacji
rośliny okopowe 250 - 400 wiosną i podczas wegetacji
łąki i pastwiska 200 - 400 wiosną
300 - 600 podczas wegetacji
warzywa korzeniowe i glebowe 180 - 360 podczas wegetacji
warzywa płodowe 180 - 240 podczas wegetacji
warzywa cebulowe i liściaste maks. 180 podczas wegetacji
wczesne ziemniaki maks. 180 podczas wegetacji
rośliny strączkowe maks. 140 podczas wegetacji
pestkowce, drobne owoce 180 - 360  podczas wegetacji
(w zależności od owocobrania)
truskawki maks. 360 podczas wegetacji
winorośl 50 - 100 podczas wegetacji

Środki bezpieczeństwa:
Saletra wapniowa może stanowić zagrożenie dla zdrowia, szczególnie w razie spożycia, kontaktu z błonami śluzowymi, przedostania się do oczu i powtarzającego się kontaktu ze skórą. Pył z nawozu drażni skórę, drogi oddechowe i oczy. Może stanowić przyczynę uczuleń, ewentualne egzemy.
Podczas manipulacji należy stosować środki robocze chroniące oczy i skórę, wzbronione jest picie, jedzenie oraz palenie tytoniu.
Po zakończeniu pracy należy dokładnie umyć ręce oraz zastosować na nie krem o działaniu regeneracyjnym.
Chronić przed dziećmi i osobami niepowołanymi.
 
Pakowanie i transport:
worek 50kg • worek 50kg palety • big-bag 500kg • big-bag 1000kg