Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Szkolenie Opatów 27.01.2016

W dniu 27.01.2016r. w miejscowości Opatów odbyło się kolejne spotkanie szkoleniowe pod hasłem: „Nawożenie – tak dużo jak to konieczne, tak mało jak to możliwe”, zorganizowane przez Zakład Obrotu Towarami. Sp. z o.o.

Celem spotkania było omówienie szeroko pojętej problematyki nawożenia, od podstaw czyli wapnowania (właściwe ph gleby warunkuje efektywność stosowania innych nawozów) poprzez stosowanie nawozów azotowych, fosforowych i RSM, zastosowaniu efektywnych mikroorganizmów. Omawiano także dobór odmian zbóż jarych do warunków panujących w naszym województwie, oraz prezentowano ofertę sprzętu rolniczego dostępnego u jednego z producentów .

Każdy z zaproszonych gości otrzymał materiały promocyjno-informacyjne przybliżające prezentowaną problematykę. Po każdej prelekcji odbywał się panel dyskusyjny podczas którego zaproszeni producenci rolni mogli podzielić się swoimi doświadczeniami, wątpliwościami oraz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Najczęściej padające pytania dotyczyły min. stosowania RSM (od zastosowania odpowiednich końcówek, terminach i warunkach atmosferycznych stosowania, sposobach przechowywania etc.), poprawienia jakości Saletrzaku 27 Standard i Plus (problem z przechowywaniem – zbrylanie, oraz źle zgrzane worki) , oferty nawozowej GZNF „Fosfory” Sp. z o.o. (różnice – podobieństwa do nawozów produkowanych przez firmy konkurencyjne), relacji cen nawozów do coraz niższych cen paliwa, niskimi cenami skupu zbóż itd. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja aplikacji Farmster.

 

   

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap