Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

TECHNOLOGIA STOSOWANIA RSM - SZKOLENIE OKALINA 12.04.2016

W dniu 12.04.2016r. w miejscowości Okalina Wieś 22 w gospodarstwie rolnym Pana Tomasza Sadaka odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące technologii stosowania RSM w połączeniu z pokazami terenowymi, zorganizowane przez Zakład Obrotu Towarami. Sp. z o.o.

Celem spotkania było omówienie szeroko pojętej problematyki nawożenia z zastosowaniem nawozu płynnego RSM, oraz pokaz praktyczny. Każdy z zaproszonych gości otrzymał materiały promocyjno-informacyjne przybliżające prezentowaną problematykę. Po prelekcji jak i po pokazach odbyły się panele dyskusyjne podczas których zaproszeni producenci rolni mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, wątpliwościami oraz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Najczęściej padające pytania dotyczyły zastosowania odpowiednich końcówek przy opryskiwaczach, terminach i warunkach atmosferycznych stosowania, sposobach przechowywania, zastosowania w sadach, dostępności (możliwości zakupu- dzierżawy) zbiorników do przechowywania etc.,

Było to kolejne spotkanie podczas którego producenci rolni mieli możliwość wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wątpliwości. Dziękujemy wszystkim za przybycie.

 

  

  

  

  

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap