Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

SZKOLENIE PĘCHÓW 12.05.2017 - nawożenie upraw rolnych

W dniu 12.05.2017r. w miejscowości Pęchów odbyło się spotkanie szkoleniowe dotyczące nawożenia upraw rolnych w oparciu o produkty RSM/RSMS w połączeniu z pokazami terenowymi, zorganizowane przez Zakład Obrotu Towarami. Sp. z o.o.

Celem spotkania było omówienie szeroko pojętej problematyki nawożenia z zastosowaniem nawozu płynnego RSM, prezentacja zbiorników do magazynowania nawozów płynnych, oraz pokaz praktyczny. Pan Grzegorz Kuropatnicki w swoim wystąpieniu przedstawił charakterystykę nawozów płynnych dostępnych w ofercie Grupy Azoty, wskazał na zasadność stosowania, poprawną aplikacje nawozów, warunki przechowywania etc. Drugi z prelegentów, Pan Jacek Gawronek reprezentujący firmę Kingspan przedstawił ofertę zbiorników do przechowywania RSM/RSMS i Noxy. W swojej prezentacji wskazywał na zalety wykorzystywania zbiorników AgriMaster: gwarancja zachowania jakości i czystości magazynowanego nawozu, odporność zbiorników na korozję, promieniowanie UV i zmienne warunki atmosferyczne, długi (5-10 lat) okres gwarancji, łatwość posadowienia i transportowania oraz możliwość łączenia zbiorników w baterie. Każdy z zaproszonych gości otrzymał materiały promocyjno-informacyjne przybliżające prezentowaną problematykę. Po prelekcji jak i po pokazach polowych odbyły się panele dyskusyjne podczas których, zaproszeni producenci rolni mogli podzielić się swoimi spostrzeżeniami, doświadczeniami, wątpliwościami oraz uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Najczęściej padające pytania dotyczyły poprawnej aplikacji RSM/RSMS, optymalnych warunków atmosferycznych do stosowania nawozów płynnych – wylewanie na zamarznięta glebę, warunków przechowywania (zapobieganie krystalizacji, cofnięcie procesu krystalizacji), mieszania nawozów płynnych ze środkami ochrony roślin, zastosowania RSM/RSMS w sadach i uprawach warzyw. Rolnicy pytali również o cieszący się dużym zainteresowaniem program Grunt to wiedza.

 

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350

GA Polidap