Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

PRZYJAZNY SYSTEM GOSPODAROWANIA

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Anna Szustak

Rolnictwo ekologiczne ma bogatą tradycję. Już w okresie międzywojennym starano się opracować zasady produkcji rolnej w harmonii z cyklami przyrody. Zasady te rozwijały się na przestrzeni lat, by w 80. ubiegłego wieku ujednolicić pewne normy.

W tym czasie powstaje Ekoland, organizacja zrzeszająca producentów prowadzących działalność rolniczą w oparciu o metody ekologiczne.

Organizacja Ekoland zakłada, że celem produkcji ekologicznej jest gospodarowanie zgodne z prawami natury. Zatem wszystko, czym obracają rolnicy ekologiczni, jest związane z wykorzystaniem naturalnych prawidłowości, którymi dysponuje przyroda. W prawidłowo zorganizowanym gospodarstwie ekologicznym rośliny zapewniają bazę paszową dla zwierząt, zwierzęta zaś dostarczają nawozu dla roślin. Mamy tu do czynienia z zamkniętym obiegiem materii organicznej.
Rolnictwo ekologiczne winno bazować na wykorzystaniu m.in. naturalnych zasad w walce ze szkodnikami czy ochroną roślin, nie dopuszczając do skażenia sztucznymi preparatami. Zatem posługuje się ono wykorzystaniem środków ochrony roślin opartych o substancje naturalne i wprowadzaniu do gospodarstwa naturalnych sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami. Należy podkreślić, iż dąży do zachowania równowagi biologicznej w środowisku.
Zatem w gospodarstwie łączy się przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomaga wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystuje naturalne procesy oraz zapewnia właściwy dobrostan zwierząt. Wyjątkowość tego systemu tkwi przede wszystkim w pozytywnym oddziaływaniu na środowisko naturalne i eliminuje środki syntetyczne. Nadrzędnym celem takich praktyk jest wyprodukowanie zdrowej żywności.

Współczesny świat w pogoni za nowościami technicznymi i obniżką kosztów produkcji zapomina, że jesteśmy cząstką przyrody. Coraz częściej mówi się o niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko naszej gospodarki – w tym rolnictwa. Współczesne rolnictwo często staje się „fabryką żywności”, która pomija działania prośrodowiskowe. Mówimy o zanieczyszczeniu środowiska, efekcie cieplarnianym, skażeniu wód, zapominając, że odpowiada za to nie tylko przemysł. Rolnictwo będące źródłem żywności powinno dążyć do zapewnienia jej najlepszej jakości wyprodukowanej w nieskażonym środowisku. Tymczasem w większości wytwarzana żywność nie zawsze jest zdrowa, wolna od toksycznych związków.
Żywność wyprodukowana metodami ekologicznymi jest oznakowana odpowiednim logo i posiada certyfikat. Zatem nie każdy może sprzedawać swoje produkty jako ekologiczne. Aby zostać właścicielem ekologicznego gospodarstwa rolnego, trzeba przede wszystkim prowadzić uprawę lub hodowlę zwierząt według ściśle określonych zasad. Zasady te ujęte są w odpowiednich przepisach czy rozporządzeniach. Obostrzone warunki mają m.in. zastosowania w związku z przechowywaniem oraz przetwarzaniem żywności. Zgodnie z panującymi regułami, nie wolno dodawać do produktów konserwantów, sztucznych barwników, substancji zapachowych wszelkich polepszaczy.

Przestrzeganie powyższych zasad bacznie kontrolują powołane w tym celu jednostki certyfikujące, które corocznie sprawdzają, czy miejsce i warunki produkcji rolnej oraz metody przetwarzania są zgodne z obowiązującymi przepisami. Do tego jednostka ta spełnia także funkcje doradcze i informacyjne, udzielając rolnikom porad w zakresie założenia gospodarstwa ekologiczne oraz przyjmując od nich wnioski o certyfikację.
Dużą rolę w tym zakresie odgrywają też ODRy.
W każdym ośrodku doradztwa rolniczego funkcjonuje sekcja ekologii, której zadaniem jest ukierunkowanie i pomoc w zakresie pokonania formalności związanymi z przystąpieniem do programu RE i pomoc w uzyskaniu dotacji, które przysługują rolnikom prowadzącym taką działalność.

Wszystkich chętnych do podjęcia produkcji metodą ekologiczną i uzyskania wsparcia z tego tytułu zapraszam do Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.

ZAKsan 335 200x350

internetowe krajobraz zaksan 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350