Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

LEPIEJ ODCHWASZCZAĆ JESIENIĄ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Krystyna Klimont

Lepiej odchwaszczać jesienią

Odchwaszczanie zbóż ozimych w jesiennym terminie daje lepszy efekt niż wiosną, bowiem chwasty są bardziej wrażliwe na herbicydy w niższej fazie rozwojowej.

Zboża odchwaszczone jesienią są mniej wrażliwe na przemarzanie, a wiele preparatów zastosowanych jesienią ma działanie przedłużone i działa jeszcze wiosną. Jesienny termin odchwaszczania ozimin jest lepszy również dlatego, że wczesne zniszczenie chwastów stwarza roślinie uprawnej lepsze warunki i wzrostu, i rozwoju. Zboża ozime są bardziej narażone na zachwaszczenie niż jare, gdyż w oziminach chwasty wschodzą zarówno jesienią, jak i wiosną. Większość chwastów ozimych wschodzi w temperaturze niskiej, nieprzekraczającej 2-4oC. Za terminem jesiennym przemawia również to, że chwasty, które wzeszły jesienią i przezimowały, są wiosną znacznie bardziej odporne na herbicydy niż chwasty znajdujące się w takich samych fazach rozwojowych, których wschody nastąpiły wiosną.

Wiosenne zwalczanie chwastów należy traktować jako alternatywę na przykład w przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu poprawkowego, a także w przypadku złych warunków atmosferycznych w okresie jesieni, tj. długotrwałych opadów, które mogą powodować przemycie w głąb substancji aktywnej lub przedłużającej się jesiennej suszy powodującej nadmierne zbrylenie gleby, które uniemożliwi przeprowadzenie zabiegu herbicydowego.
Zwalczanie chwastów warto wykonywać nie tylko w jęczmieniu i pszenicy, ale także w pszenżycie i życie. Najsłabszą zdolnością samoobrony przed zachwaszczeniem jesiennym zwłaszcza w przypadku wczesnych siewów ozimin ma pszenica. Mało konkurencyjne jest również pszenżyto. Najlepszą zdolność samoregulacji posiada żyto.
Większość uciążliwych chwastów zbóż ozimych to rośliny zimujące, np.:
miotła zbożowa, tomka oścista, przytulia czepna, chaber, mak, rumianowate, bodziszek, lub ozime: stokłosa polna i żytnia. Chwasty te wschodzą i dobrze się ukorzeniają już jesienią, zimą nie wymarzają, a w okresie zimowych ociepleń rosną i stanowią konkurencję dla zbóż, pobierając z gleby składniki pokarmowe. Spośród chwastów występujących w zbożach ozimych najbardziej niebezpieczne i konkurencyjne są miotła zbożowa i przytulia czepna, wyrastają z nich bowiem w okresie wegetacji najdorodniejsze okazy i trudne do zwalczenia wiosną okazałe chwasty. Ich próg szkodliwości to 10 roślin miotły i 1, 2 rośliny przytuli na 1 m2.

O skuteczności zabiegów jesiennych w dużym stopniu decyduje przygotowanie pola do siewu. Gleba powinna być staranie doprawiona. Siew powinien być wykonany na jednakową wysokość. Jest to szczególne ważne przy stosowaniu herbicydów przedwschodowych, aby herbicyd nie miał kontaktu z kiełkującym ziarniakiem i nie spowodował jego uszkodzeń. W uprawie zbóż ważne są zabiegi mechaniczne. W zbożach oprócz żyta zaleca się bronowanie podczas całego okresu krzewienia. Bronowanie jednak, w przypadku zbóż, nie zabezpieczy upraw przed zachwaszczeniem. Można je wykonać, ale zawsze przed zabiegami chemicznego zwalczania chwastów, zwłaszcza przed stosowaniem herbicydów doglebowych. Jesienne zabiegi herbicydowe można wykonać zwykle 3-5 dni po siewie lub po wschodach lub od fazy 2-4 liści zbóż. Miotłę zbożową można zwalczyć także w okresie spoczynku wegetacyjnego zbóż, gdy nie ma okrywy śnieżnej, a temperatura jest wyższa niż minus 3oC.
Decydujący wpływ na skuteczność zabiegów przedwschodowych ma odpowiednia wilgotność gleby. Gdy oprysk jest wykonany na glebę przesuszoną i brak wilgoci utrzymuje się dłużej, należy zrezygnować z zabiegu przedwschodowego i zdecydować się na zabieg powschodowy. Przy stosowaniu preparatu zawsze należy kierować się informacją zawartą na etykiecie preparatu.
Wiele gatunków chwastów uodporniło się na tę samą grupę herbicydową, co związane jest z ich stosowaniem w wielu uprawach. Ważna jest więc znajomość historii chemicznych zabiegów ochroniarskich danego pola oraz konieczność przestrzegania rotacji substancji czynnych danego środka oraz stosowanie właściwego płodozmianu.
Doboru herbicydu należy dokonać w oparciu o znajomość historii pól i spodziewanego zachwaszczenia w przypadku zabiegów doglebowych lub w oparciu o umiejętność rozpoznawania gatunków w młodych fazach rozwojowych w przypadku zabiegów nalistnych. Należy pamiętać, że ograniczenie zachwaszczenia w uprawie zbóż należy przeprowadzać zgodnie z zasadami integrowanej ochrony, stosując herbicydy zarejestrowane do stosowania w danej uprawie. Przypominamy, że w integrowanej ochronie nie zakłada się likwidacji populacji agrofaga, w tym przypadku zachwaszczenia, lecz ograniczenie jego populacji, aby nie powodował istotnych strat.

Źródło: na podstawie zaleceń IOR-PIB na lata 2016/17

internetowe krajobraz zaksan 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350