Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

WRACAJĄ FITOPLAZMY

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Ewa Żak

Wśród licznych znanych patogenów atakujących i uszkadzających rośliny są bakterie i grzyby oraz mniej rozpowszechnione wirusy. Jedną z najmniej poznanych, bo rzadziej występujących w sadownictwie grup chorób, są fitoplazmy wywoływane przez organizmy zaliczane dawniej do wirusopodobnych, obecnie zaś do świata bakterii.

Nowoczesne metody badawcze, przy użyciu specjalistycznej aparatury wykazały, że na przestrzeni ostatnich lat problem fitoplazm narasta.
Podczas pracy doradczej potwierdziłam istnienie proliferacji jabłoni oraz spłaszczenie konarów jabłoni.

Czytaj więcej...

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI POZAROLNICZYCH Prezentacja działań PROW na lata 2014-2020

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Piotr Lisowski

PROW na lata 2014-2020 przewiduje realizację działań przyczyniających się do rozwoju przedsiębiorczości, odnowy i rozwoju wsi, w tym w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej. Prezentowane poniżej działania przyczynią się do wspierania rozwoju gospodarczego lokalnych obszarów wiejskich poprzez pozyskanie pozarolniczych źródeł dochodu.


Podejmowane przez mieszkańców obszarów wiejskich przedsięwzięcia inwestycyjne mogą być realizowane zarówno w ramach odrębnych działań PROW, jak również poprzez lokalnie strategie rozwoju w ramach inicjatywy LEADER.

Czytaj więcej...

JESIENNE ZWALCZANIE CHWASTÓW W SADACH

Wioletta Haraźny

Współczesna ochrona sadów przed chwastami polega na integrowaniu, czyli łączeniu dostępnych metod regulowania zachwaszczenia, takich jak uprawa gleby, rośliny okrywowe włącznie z murawami, ściółkowanie gleby oraz stosowanie herbicydów.

Obecnie walka chemiczna jest metodą najtańszą i najskuteczniejszą.
Niestety od wielu lat obserwujemy spadek liczby substancji zarejestrowanych do walki z chwastami, program chemicznej ochrony staje się coraz skromniejszy i nie jest receptą na wszystkie zagrożenia związane z zachwaszczeniem.

Czytaj więcej...

UŻYTKI ZIELONE W WARUNKACH NIEDOBORU WODY

Krystyna Chrabąszcz

Łąki i pastwiska stanowią bazę paszową dla produkcji zwierzęcej, ale również chronią glebę przed erozją, są strefą buforową osłaniającą zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniami, oczyszczają powietrze i dostarczając dużych ilości tlenu.

Niedostateczne uwilgotnienie i wzrastające przesuszenie na użytkach zielonych doprowadza często do bardzo dużych i niekorzystnych zmian zarówno w glebie, jak i w zbiorowiskach roślinnych. Najbardziej optymalna temperatura dla wzrostu traw to 18-200C. Co dzieje się wówczas, gdy występują wielotygodniowe posuchy i temperatura dochodzi w słońcu do prawie 500C?

Czytaj więcej...

internetowe krajobraz zaksan 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350