Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

RZEPAKOWE ŻNIWA

Piotr Witczak

Rzepakowe żniwa

Jak zminimalizować straty nasion rzepaku podczas zbioru kombajnowego?  Oto kilka wskazówek i porad.


Zbiór rzepaku wykonuje się dwoma metodami.
1.  Jednoetapowo. Zbiór należy rozpocząć, gdy rośliny uzyskują dojrzałość pełną. W tym czasie nasiona zawierają poniżej 16% wody, a łan ma jednolitą brunatno-rudą barwę. Optymalny okres zbioru trwa około 4, 5 dni.
2. Dwuetapowo. Polega na koszeniu na pokosy kosiarką pokosową (z pozostawieniem wysokiej ścierni) w fazie dojrzałości technicznej, a następnie zbiór kombajnem. W praktyce fazę dojrzałości technicznej określa się na podstawie zachowania zginanych łuszczyn w kształcie litery V lub U (60-70% łuszczyn). Zgięte w ten sposób łuszczyny powinny w miejscu załamania otworzyć się w szwie i ukazać zielone nasiona z brązowymi przebarwieniami. Metodę tą wybieramy najczęściej wtedy, gdy mamy do czynienia z polem mocno zachwaszczonym i rośliny nierównomiernie dojrzewają oraz gdy nie ma możliwości zbioru specjalnie przystosowanym kombajnem.
Dobór odpowiedniej technologii zbioru jest jednym z decydujących czynników wpływających na ograniczenie strat ilościowych i jakościowych nasion rzepaku. Aby wybrać odpowiednią metodę zbioru, należy wziąć pod uwagę:

Czytaj więcej...

CO PRZEMAWIA ZA UPRAWĄ NADWIŚLANKI

Mateusz Surowiec

Co przemawia za uprawą Nadwiślanki ?

Trochę historii
Wiśnia Nadwiślanka uprawiana była z powodzeniem w nadwiślańskim pasie od Ożarowa do Lipska na glebach o podglebiu wapiennym od bardzo wielu lat.
Pierwsze przydomowe sady wiśniowe zakładane były już pod koniec XIX wieku w okolicy Słupi Nadbrzeżnej, stąd też wywodzą się historyczne nazwy tej odmiany „wiśnia ze Słupi Nabrzeżnej”, w skrócie Słupska, Słupianka lub Słupiec. Pierwsze większe nasadzenia zostały wykonane na początku XX wieku w Słupi Nadbrzeżnej. W okresie międzywojennym nastąpił dynamiczny rozwój tej uprawy. Owoce, które odznaczały się trwałością po zbiorze, były sprzedawane jako deserowe podczas lokalnych odpustów, z pozostałych wykonywane były przetwory. Z biegiem czasu zapotrzebowanie na owoce rosło, dlatego też zwiększyła się powierzchnia sadów wiśniowych. Owoce transportowane były statkiem kursującym na trasie Sandomierz – Warszawa do stolicy. Zwiększenie powierzchni nasadzeń ograniczała jedynie liczba odrostów korzeniowych, gdyż do czasów obecnych jest to jedyny sposób rozmnażania tej wiśni.

Czytaj więcej...

NOWE DZIAŁANIA PROW 2014-2020 "PREMIE DLA MŁODYCH ROLNIKÓW"

Alina Lisowska

W grudniu 2014 roku został zatwierdzony PROW 2014-2020. Aktualnie w przygotowaniu są rozporządzenia wykonawcze do poszczególnych działań tego programu.

Celem głównym PROW 2014-2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich. W ramach PROW 2014-2020 będzie realizowanych łącznie 15 działań. Zgodnie z wypowiedziami ministra rolnictwa Marka Sawickiego pierwsze działania w ramach nowego programu będą uruchomione na przełomie II i III kwartału 2015 roku. Najpierw muszą być zatwierdzone rozporządzenia wykonawcze, a następnie zostanie ogłoszony termin składania wniosków. Ogłoszenia o terminie naboru wniosków będą podawane na stronie ARiMR www.arimr.gov.pl.

Czytaj więcej...

KUKURYDZA - POTAS I MAGNEZ NA START!

kornkaliartPotas – gwarantuje wysoki plon
Składnikiem pobieranym w największych ilościach przez kukurydzę jest potas (K). Pierwiastek ten pełni w roślinie wiele ważnych funkcji, ale szczególnej uwagi wymagają dwie tj.: gospodarka azotem oraz gospodarka wodna. Rośliny dobrze odżywione potasem efektywnie gospodarują azotem, a w latach suchych wykazują większoną odporność na stres wodny. Odpowiednio wysoka zasobność gleb w K pozwala roślinie dobrze gospodarować wodą, co przekłada się na efektywny procesy kwitnienia i zawiązywania ziarniaków. Warto dodać, że optymalna skuteczność potasu osiągana jest jedynie w połączeniu z magnezem.

Czytaj więcej...

internetowe krajobraz zaksan 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350