Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

SOJA W EKOLOGICZNEJ UPRAWIE

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Marian Szałda

SOJA w ekologicznej uprawie

Nowe odmiany, ocieplenie klimatu, wzrost cen soi oraz coraz krótsza lista roślin, na które jest w miarę stabilny zbyt, spowodowały wzrost zainteresowania uprawą soi w Polsce.

Uprawa soi jest już wystarczająco opłacalna przy plonie 2-2,5 t/ha.
Możliwość opłacalnej uprawy soi w Polsce jest szczególnie ważna dla rolników ekologicznych, gdyż w większość soi uprawianej na świecie zajmują odmiany transgeniczne (GMO), zakazane w rolnictwie i przetwórstwie ekologicznym.
Wprowadzenie jej do uprawy dla wielu gospodarstw może się stać głównym „łamaczem” przeważającego obecnie płodozmianu zbożowego i warzywnego.
Soja jest doskonałym przedplonem dla roślin następczych, tj.: zbóż i warzyw, pozostawiając resztki pożniwne zasobne w składniki pokarmowe.
Silnie rozbudowany system korzeniowy poprawia fizyko-chemiczną strukturę gleby. Soja wykazuje działania fitosanitarne i fitomelioracyjne, wpływa na ograniczenie chorób i szkodników w uprawach roślin warzywnych i zbożowych.

Czytaj więcej...

WCZEŚNIE ODCHWAŚCIĆ KUKURYDZĘ

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Grzegorz Klusek

Wcześnie odchwaścić kukurydzę

Kukurydza, jako roślina ciepłolubna, w okresie wiosennych chłodów rośnie wolno i jest mało konkurencyjna w stosunku do chwastów.

Chwasty są lepiej niż kukurydza przystosowane do zmiennych warunków pogodowych, zyskują wówczas przewagę i rosną szybciej. Sprzyjają temu ponadto szerokie międzyrzędzia. Szkodliwość tego zjawiska polega głównie na pobieraniu składników pokarmowych z gleby, co zmniejsza ich ilość dla kukurydzy. Zachwaszczenie w początkowym rozwoju kukurydzy znacząco wpływa na plon. Odchwaszczenie ma na celu zachowanie jej potencjału plonotwórczego. Można to osiągnąć między innymi poprzez utrzymanie liczby chwastów na możliwie jak najniższym poziomie. Dlatego też decyzję o odchwaszczaniu przedwschodowym czy powschodowym musimy podejmować szybko, biorąc pod uwagę dynamikę zmieniających się warunków glebowo-klimatycznych.

Czytaj więcej...

CHOROBY BORÓWKI

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Ewa Żak

Z roku na rok rośnie w naszym regionie areał uprawy roślin jagodowych.
Spostrzeżenie to potwierdza zwyżkująca liczba analiz gleby pod te uprawy lub z już istniejących. Jedną z roślin jagodowych o coraz większym znaczeniu jest borówka amerykańska.

Powierzchnia uprawy tego gatunku sadowniczego w Polsce obecnie wynosi od 7 do 8 tysięcy hektarów i stanowi 6% powierzchni wszystkich plantacji roślin jagodowych. To z kolei pokazuje, że w ostatnich latach nastąpił u nas wzrost areału uprawy tego gatunku o 45%. Obecnie Polska jest największym producentem borówki amerykańskiej w Europie, z plonem 13 tys. ton (stanowi to 23% całkowitej europejskiej produkcji).
Pod nazwą „borówka” kryje się wiele gatunków dziko rosnących, wchodzących w skład runa leśnego i pochodzących od nich odmian uprawnych, z których najbardziej znana jest borówka wysoka – zwana amerykańską. Od niepamiętnych czasów owoce borówki były trwałym i docenianym elementem kulinarnym, ze względu na walory smakowe, odżywcze i lecznicze. Wierzono, że mają magiczną i leczniczą moc. Soki i syropy z tych owoców łagodzą kaszel, a przygotowywane z nich herbatki mają właściwości przeciwbólowe.
Wszystkie walory tych jagód powodują, że owoce borówki wysokiej nazwano owocem XXI wieku. Stąd też niezwykle istotna stała się optymalna ochrona tych owoców przed chorobami i szkodnikami, które bardzo negatywnie wpływają na jakość i wielkość plonu tych owoców.

Czytaj więcej...

UPRAWA ZIEMNIAKA W POLSCE

Źródło: Aktualności Rolnicze wydawane przez ŚODR Modliszewice

Grzegorz Klusek

Jedną z ważniejszych roślin uprawianych w Polsce jest ziemniak. Pomimo szerokiego rozpowszechnienia nie jest to roślina łatwa w uprawie. Trzeba bowiem dołożyć wielu starań, aby uzyskać zadowalający plon, zachowujący pożądane cechy odmianowe.

Do ważnych czynników agrotechnicznych decydujących o wielkości i jakości plonu ziemniaków należą: dobór stanowiska, uprawa roli, zdrowotność sadzeniaków, termin i technika sadzenia.
Podstawową zasadą przy produkcji jest wybór odpowiedniej odmiany dostosowanej do kierunku produkcji i warunków glebowo-klimatycznych gospodarstwa. Przy wyborze odmiany należy również uwzględnić upodobania konsumentów czy odbiorców.

Czytaj więcej...

internetowe krajobraz zaksan 200x350

internetowe krajobraz saletrosan 200x350

internetowe krajobraz RSM 200x350

internetowe krajobraz polifoska 200x350